ژباړې

وخت او مینه

د نړۍ له فکلوریکو کېسو څخه
و، نه و په یو زمانه کې یو ټاپو و ، چېرې چې ټول انساني احساسات اوسېدل ، هېلمندي، نهیلي ،غم ، خوښي، کرکه ،غوسه او ګڼ نور چې مینه هم په کې وه .


یوه مهال د سمندر اوبه په پورته کېدو شوي . څه موده وروسته ټولو احساساتو ته اعلان وشو چې د سمندر په منځ کې د احساساتو دا ټاپو د ډوبېدو په حال کې دی ، ددې خبر له اورېدو وروسته په تاپو کې مېشتو ټولو احساساتو ځان ته د وړو کښتیو غم وخوړ او له ټاپو په تېښته شول . خو مینه تم شوه .
مینې غوښتل تر وروستۍ شېبې دې په زړه پورې ټاپو کې و اوسي . کله چې پر ټاپو اوبه راپورته شوې مینې د مرستې غوښتنه وکړه .
بډاینه په یوه قیمتي کښتۍ کې د مینې له مخې د تېرېدو په حال کې وه . مینې ورته وویل :
ـــ بډاینې ، کولای شي ما هم له ځان سره پورته کړې ؟
بډاینې ځواب ورکړ :
ــ نه ، زما بېړۍ له سرو او سپینو زرو ډکه ده ، او ستا لپاره په کې ځای نه شته .
مینې وغوښتل چې له ( ځان غوښتنې )   څخه مرسته وغواړي څوک چې په همدې وخت کې په یوه ډېره ښکلې کښتۍ کې د مېنې له مخې تېریدله .
ـــ ای ځان غوښتنې ! له ماسره مرسته کولای شي ؟
ـــ نه ،  زه له تا سره مرسته نه شم کولای مینې ، ستا جامې ټولې لمدې دي چې زما د کښتۍ ښکلا ته زیان رسوي .
په همدې وخته کې خپګان رانېږدي شو ، او مینې ترې د مرستې غوښتنه وکړه .
ـــ اوف ! مینې ته نه ګوري چې زه خپل ځان ته څومره خپه او خوابدی  یم ، زه له تا سره مرسته نه شم کولای .
خوشالي هم د مینې له مخې تېره شوه ، خو هغه دومره په خوښۍ وه چې د مینې نارې يي هېڅ وا نه ورېدې . په دې توګه  د هېلې، غوسې ، وړا او خندا په ګډون ګڼ احساسات د مینې له مخې په خپلو وړو کښتیو کې تېر شول . خو یوه هم له مینې سره مرسته ونه کړه .
په همدې وخت کې د یو زوړ بوډا  غږ له یوې خوا راغی:
ـــ مینې ! راځه چې زه دې له دې ډوب شوي ټاپو وچې ته  وباسم .
مینه دومره وارخطا وه چې ددې بوډا څخه يي هېڅ پوښتنه و نه کړه چې څوک دی او چېرې يي بيايي .
کله چې دوی د سمندر وچې غاړې ته ورسیدل ، بوډا پر خپله مخه ولاړ  او مینه يي پر ساحل پرېښوده .
د ساحل پر غاړه یو بله بوډۍ ناسته وه ، دا پوهه وه .
مینې تر وپوښتل:
ــــ پوهې ! دا بوډا څوک وو چې زما سره يي مرسته وکړه ؟
پوهې ځواب ورکړ :
ـــ دا ( وخت )  و  چې ته يي د سمندر تر وچې غاړې را ورسولې.
مینې په حیرانتیا و پوښتل :
ـــ وخت !؟ وخت ولې له ماسره مرسته وکړه په داسې حال کې چې نورو دا کار ونه کړ ؟
پوهې ، له حکمته ډکه خندا وکړه :
ـــ دا ځکه چې ېوازې وخت د مینې په ارزښت پوهېږي .

 

تبصرې

تبصرې