شعرونه په غږ کې

راشه کنه بیا یوازې شوی یم

راشه کنه ! بیا یوازې شوی یم ، د تصویر په کلیک کولو یې واورئ

تبصرې

تبصرې