د يارانو ډالۍ

اند ته !

په غزل باندې چې کومې نخرې اند کړي
ډېر خواږه به د خوږې پښتو څرګند کړي

زه خو وایم چې هنر همدغه بویه
تریخ کوکنار چې په وینا لکه د قند کړي

غزل څه چې هر یو نظم يې ټپه دي
ویاړ ځکه پرې ملاله د میوند کړ ي

که يې چا مزه د شعر نه وي څکلي
د ګورګورو او مماڼو غوند ې خوند کړي

شهکار وي به د هر چا غزل کې یو بند
شهکاري دی پر مسره، مسره بند ، بند کړي

لا يې شونډه هم شنه نه د غزل میر و
رب دې نور هم عالیقدر ارجمند کړي

چا د کوز بېیار ماڼو ترې لوګی کړی
مستانه شور نن څپې چې د ارغند کړي

بیکسیاره ! ټول عالم به لاس پر غاښ شي
که لږ نور هم ځان وشعر ته پابند کړي

تبصرې

تبصرې